Faradayův jev (magnetooptika)

Motivace

Právě (6/5/2013) aktualizujeme e-texty.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Faraday_effect.svg/400px-Faraday_effect.svg.png

Když Michael Faraday při svých systematických pokusech objevil v roce 1845 vliv magnetického pole na rovinu lineární polarizace světla, která se zjevně stáčela,
nezbývalo J. C. Maxwellovi mnoho k pochopení podstaty světla jakožto elektromagnetického vlnění (asi o 2 desetiletí později).