Elektromagnetická indukce

Motivace

Motivation image

Magnet vkládáme do závitu, kterým protéká proud.
Co budeme pozorovat na galvanometru když:
  1. magnet je v pohybu vzhledem k závitu?
  2. magnet je v klidu uvnitř závitu?