Elektromagnetická indukce

Návod k experimentu

Elektromotorické napětí v rotujícím závitu

Obr 3
Obr. 2 Schematické uspořádání experimentu „Elektromagnetická indukce“ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK v Praze