Elektromagnetická indukce

Zadání úlohy

 1. Seznamte se s experimentem „Elektromagnetická indukce“- rotující cívka v homogenním magnetickém poli.
 2. Proveďte měření indukovaného elektromotorického napětí v závislosti na frekvenci rotující cívky. Údaje si uložte. Změřte pro 10 různých hodnot úhlové frekvence ω.
 3. Ověřte platnost Faradayova zákona pomocí vztahu (5) a určete, jak závisí amplituda indukovaného elektromotorického napětí na úhlové frekvenci ω závitu. Znázorněte graficky závislost amplitudy indukovaného elektromotorického napětí na úhlové frekvenci ω závitu.
 4. Ověřte platnost Faradayova zákona pomocí vztahu (6) a určete, jak závisí určitý integrál elektromotorického napětí: Equation 7 na úhlové frekvenci ω závitu pro několik hodnot úhlové rychlosti.
 5. Diskutujte o odlišnosti měřené a teoretické závislosti.
 6. Diskutujte možnosti vzdáleného experimentu.
 7. Vypracujte protokol s následujícími částmi:
  1. Úvod do technologie vzdáleně řízených experimentů.
  2. Fyzikální úvod zkoumaného jevu.
  3. Popis experimentu, jeho uspořádání, použité pomůcky a vzorové měření.
  4. Diskuse o využití vzdáleně řízených experimentů z hlediska vaší budoucí pedagogické praxe.
  5. Diskuse o získaných výsledcích v návaznosti na vzdáleně řízený experiment.
 8. Pro pokročilé experimentátory: -- Momentálně nedostupné --
  Seznamte se s experimentem „Rotující magnet a pevná cívka“ (v současnosti není k dispozici ) http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz. Pokuste se detailně zpracovat časový průběh elektromotorického napětí. Dále se pokuste postupovat stejně, jako v případě rotující cívky.