Ohyb elektromagnetického záření

Motivace

Motivation image

Difrakční obrazce mají vždy minimálně dvojnásobnou symetrii, dokonce i tam
kde mikroobjekt nevykazuje symetrii.
Který z otvorů by mohl vytvořit znázorněné obrazce?

Patterns