Einsteinův-de Haasův pokus

Motivace

Historická aparatura v  PTB, Braunschweig, Německo.

(Zdroj: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Německo.)

Historický a ve své době technicky náročný pokus, který byl jedinou experimentální prací A. Einsteina, se snažil objasnit původ magnetismu látek.
Vysvětlení experimentálních výsledků se však zkomplikovalo, protože tehdy neznámý vlastní magnetický moment (čili spin)
teprve čekal na své objevení...

 

Tyto stránky a vzdálené experimenty vznikly v rámci projektu č. 957/2012 Výuka kvantové fyziky metodou integrovaného e-learningu, financovaného Fondem rozvoje vysokých škol (www.frvs.cz).

Návrh a stavba nového experimentu řízeného přes Internet byly konzultovány s dr. Rolandem Grögerem a dr. FangQingem Xie, lektory E. – de Haasova pokusu v Karslruher Institute für Technologie.