Einsteinův-de Haasův pokus

Zadání úlohy

Experimentální aparatura je v období 15. 1. – 15. 2. 2013 dočasně odpojena a upravována. Po přestavbě zformulujeme podrobnější návod k úloze.

 

Tyto stránky a vzdálené experimenty vznikly v rámci projektu č. 957/2012 Výuka kvantové fyziky metodou integrovaného e-learningu, financovaného Fondem rozvoje vysokých škol (www.frvs.cz).

Návrh a stavba nového experimentu řízeného přes Internet byly konzultovány s dr. Rolandem Grögerem a dr. FangQingem Xie, lektory E. – de Haasova pokusu v Karslruher Institute für Technologie.