Kontakty

F. Lustig

doc. RNDr. František Lustig, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Česká republika

E-mail: Frantisek.Lustig@mff.cuni.cz
 
F. Schauer

Prof. Ing. František Schauer, DrSc.

Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká republika

E-mail: fschauer@fai.utb.cz
 
F. Schauer

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.

Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská republika

E-mail: mozvoldo@truni.sk