Polarizace světla (SŠ)

Motivace

Motivation image

Právě stěhujeme experiment na stálé místo.

Lineární polarizaci již dlouhou dobu používáme: v potravinářském průmyslu k určení koncetrace alkoholu nebo cukru. V našem každodenním životě se díváme na LCD displej mobilního telefonu, monitor počítače, atd. A v budoucnu? Média poskytnou přirozený vjem našeho světa pomocí 3D technologie. Pravděpodobně využijeme dalších stavů polarizace, např. ve spintronice.

Kdo zná polarizaci světla a používá ji, může odhalit pár věcí ... Viz videa níže:

Krátké motivační video

Video s vysvětlením

Kolik ryb je v jezírku?

Jak spočítat všechny ryby v jezírku a na žádnou nezapomenout?

Tajemné odlesky v okně.

Jak se zbavit rušivých odlesků od okna?

Jak vyfotografovat lesklé věci?

Jak vyfotografovat lesklé věci?

Proč mizí obraz na monitoru PC (LCD displeji)?

Proč mizí obraz na monitoru PC (LCD displeji)?